Het wijkgedeelte heeft zijn naam te danken aan het feit dat de grond op 13 december 1591 werd toegewezen aan de weesmeesters van Zwolle. Tot 1932 was dit drassig land dat onder invloed stond van de getijdenwerking in de Zuiderzee. Met de indamming van deze zee, verdween deze getijdenwerking en kon een start worden gemaakt met het bouwrijp maken van de grond. In 1950 verscheen de eerste bebouwing naar een ontwerp van de stedenbouwkundige Samuel Josua van Embden. Eerdere plannen van Willem Marinus Dudok werden als onrealistisch bestempeld en door het gemeentebestuur van tafel geveegd. Tussen 2006 en 2011 werd het park grondig gerenoveerd, zo werd er een bloementuin aangelegd, een nieuwe skatebaan, een nieuw basketbal- en panna veldje. Tevens werden de contouren van het park ook aangepast en werd de dijk langs het park met 40 cm opgehoogd.